Dni ruskej literatúry v Žilinskej župeŽiaci vo vybraných školách v regiónoch Žilinského kraja mali už po druhý krát možnosť zažiť vyučovaciu hodinu s ruským učiteľom priamo z Petrohradu. Na otvorených hodinách ruského jazyka, ktoré prebehli na každej škole v jedinečnej a tvorivej atmosfére, sa debatovalo o ruskej literatúre, čítali sa úryvky z diel ruských velikánov, predstavovali sa jednotlivé školské systémy alebo sa porovnávali rôzne špecifické črty slovenskej i ruskej kultúry. Podujatie bolo korunované besedami v regionálnych knižniciach s dvoma ruskými spisovateľmi. Študenti mali možnosť spoznať zaujímavosti literárneho sveta a dozvedieť sa viac o dobrodružných osudoch ruských autorov, a popri tom si vyskúšať komunikáciu v ruskom jazyku. V tomto roku boli do podujatia zapojené školy a knižnice v Žiline, Čadci, Martine i Dolnom Kubíne.

/ 3350 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.