CSS Čadca Žarec oslávilo 30. výročieUž 30 rokov funguje centrum sociálnych služieb Čadca Žarec v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Jeho bývalí i súčasní zamestnanci si spolu s klientmi zariadenia pripomenuli toto pekné okrúhle výročie. V rámci slávnostného programu boli ocenení 7mi dlhoroční zamestnanci. Ďalšou dobrou správou je tiež ukončneie kompletnej rekonštrukcie tohoto centra sociálnych služieb. Rekonštrukcia si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 698 tis. Eur z rozpočtu ŽSK. Zariadenie získalo úplne nový šat a zníži sa jeho energetická náročnosť. Centrum momentálne poskytuje služby pre 190 klientov, z toho niektorým slúži ako domov sociálnych služieb a ďalším klientom poskytuje centrum služby v rámci špecializovaného zariadenia, najmä ľuďom trpiacim Parkinsonovou chorobou a demenciou rôzneho typu.

/ 3364 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.