Budatínske hradné hry priniesli zábavu i poučeniePovažské múzeum v Žiline pripravilo pre návštevníkov Budatínskeho hradu v poslednú júlovú nedeľu hradné dni. Ocitli sa tak v dobách Gejzu Čákiho teda v 1. polovici 20. storočia. Nielen hudbu, tanec, marionetové divadlo, veterány či dobovú módnu prehliadku, ale aj svoju prácu predstavili odborní pracovníci Považského múzea v Žiline. Podujatie bolo zároveň oslavou 75. výročia založenia Považského múzea v Žiline. Budatínsky hrad jedinečným miestom na sútoku Váhu a Kysuce a dokladuje históriu nielen Žiliny, ale aj celého kraja.  Žilinský samosprávny kraj do rekonštrukčných prác viac ako 5 miliónov eur. Súčasťou hradných dní bolo aj slávnostné odhalenie erbu mestskej Časti Budatín. Jeho tvorcovia sa inšpirovali historickou pečaťou Budatína.

/ 3373 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.