AUTO-MOTO ŽUPA

https://www.youtube.com/watch?v=Ig5us8ocMHY

Na podnet predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej odpredáva Žilinská župa dve luxusné vozidlá značky AUDI A8 po predchádzajúcom vedení. Na odpredaj áut je vypísaná obchodná verejná súťaž, kde najvyššia ponúknutá kúpna cena vyhráva.

/ 3376 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.