Zvýšené hodnoty smogu – upozornenie platí aj pre Martin

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal upozornenie pre namerané zvýšené hodnoty prachových častíc PM10 na automatickej meracej stanici Košice, …

See the rest here:
Zvýšené hodnoty smogu – upozornenie platí aj pre Martin

/ 3409 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).

Zvýšené hodnoty smogu – upozornenie platí aj pre Martin

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal upozornenie pre namerané zvýšené hodnoty prachových častíc PM10 na automatickej meracej stanici Košice, …

Go here to see the original:
Zvýšené hodnoty smogu – upozornenie platí aj pre Martin

/ 3409 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).