Z čiernej skládky sa vykľula brigádnická akcia

???????Nahromadené smeti popri ceste pomýlili policajtov. Vysvitlo, že nejde o skládku.

Read more:
Z čiernej skládky sa vykľula brigádnická akcia

/ 2988 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).