Vypustený kanál láka zvedavcov, našli sa v ňom vraky či granáty

???????Deravé miesta na derivačnom kanáli Váhu spôsobili, že z neho vodohospodári museli vypustiť vodu, aby priesaky mohli opraviť.

Link:
Vypustený kanál láka zvedavcov, našli sa v ňom vraky či granáty

/ 3350 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).