Všetky informácie o doprave sú prístupné verejnosti

Národný systém dopravných informácií je už dostupný aj verejnosti.

See the original post:
Všetky informácie o doprave sú prístupné verejnosti

/ 3409 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).