Viac parkovacích miest pri umeleckej škole

Rodičia detí navštevujúcich ZUŠ v Martine na Mudroňovej ulici už dlhodobo poukazovali na nedostatok parkovacích miest pri škole. Ich kritika možno bude onedlho minulosťou.

MARTIN. Za Základnou umeleckou školou na Mudroňovej ulici v Martine bude asi polstovka parkovacích miest. „Na základe požiadaviek občanov a poslancov mestskej časti Martin – Stred vypracoval Útvar hlavného architekta mesta Martin návrh rozšírenia existujúcich parkovacích plôch pri umeleckej škole a navrhol aj príjazdovú a zásobovaciu komunikáciu ku školskej jedálni základnej školy,“ uvádza do situácie poslanec spomínanej mestskej časti Bruno Horecký.

Parkovacie miesta útvar navrhuje zhotoviť zo zámkovej dlažby v dvoch etapách tak, aby bola zachovaná zeleň čo v najväčšej miere. Prvá etapa projektu bude riešiť príjazdovú komunikáciu a parkovanie v areáli školy pre 19 áut, v druhej etape sa bude riešiť 50 parkovacích miest za areálom školy. Práce na prvej etape by sa mali zavŕšiť v budúcom roku, druhá etapa v tom nasledujúcom.

„Vjazd áut do areálu školy bude riešený z Ulice P. Mudroňa a výjazd na Škultétyho ulicu. Poslanci mestskej časti Stred chcú spoločne s mestom investovať do tohto územia v strede mesta, aby už nebolo zablatené a počas dažďa pod vodou,“ ubezpečil B. Horecký.

/ 3409 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.