Valčianski nestori si opäť vyhrnuli rukávy

Jeden zo zakladateľov valčianskeho futbalu Alois Macúrek by sa minulý týždeň dožil 125 rokov.

Read this article:
Valčianski nestori si opäť vyhrnuli rukávy

/ 3386 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).