V Matre budú radiť a konzultovať

Do štatútu neziskovej organizácie Matra pribudla poradenská a konzultačná činnosť v oblasti správy a údržby bytového fondu.

Go here to see the original:
V Matre budú radiť a konzultovať

/ 3424 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).