Uchádzajte sa o krajské peniaze aj vy

Žilinský kraj spustil nový systém poskytovania dotácií. Najskôr podporí šport a kultúru, aby sa mohli rozvíjať rôzne podujatia či talentovaní športovci.

Read the original:
Uchádzajte sa o krajské peniaze aj vy

/ 3420 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).