Strojárne zmenili tvár mesta

Pred sedemdesiatimi rokmi bol položený základný kameň budúceho veľkého strojárskeho podniku v Martine. V minulom vydaní sme uverejnili príspevok, ktorý v stručnosti ozrejmil  povojnový vývin do vzniku závodu. Nasledujúci text zovšeobecňujúco pripomenie, ako existencia strojární ovplyvnila celkový život v meste i regióne Turiec.

/ 3386 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.