Rozhlas dáva ľuďom väčšiu predstavivosť ako televízia

Janka Grajciarová pochádza z Bystričky a vo svojom živote prešla viacerými profesiami. Bola učiteľkou, vychovávateľkou i redaktorkou vo vydavateľstve.

Read more:
Rozhlas dáva ľuďom väčšiu predstavivosť ako televízia

/ 3409 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).