Príchod Nového roka sprevádzali aj dve bitky v centre Martina

???????Výtržnosti a konfliktné situácie sa Martinu počas sviatkov – až na dva poklesky – vyhýbali.

Read this article:
Príchod Nového roka sprevádzali aj dve bitky v centre Martina

/ 3409 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).

Príchod Nového roka sprevádzali aj dve bitky v centre Martina

???????Výtržnosti a konfliktné situácie sa Martinu počas sviatkov – až na dva poklesky – vyhýbali. Podľa polície sa nič mimoriadne neudialo a aj príchod …

Continue reading here:
Príchod Nového roka sprevádzali aj dve bitky v centre Martina

/ 3409 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).