Píly si už brúsia zuby na nakazené stromy

Spúšť na Národnom cintoríne, ktorú na sklonku minulého roka narobil prudký lejak, má na svedomí i drevokazná huba. Tá zvnútra zožie-rala vyvrátené stromy.

Read the rest here:
Píly si už brúsia zuby na nakazené stromy

/ 3409 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).

Píly si už brúsia zuby na nakazené stromy

Spúšť na Národnom cintoríne, ktorú na sklonku minulého roka narobil prudký lejak, má na svedomí i drevokazná huba. Tá zvnútra zožie-rala vyvrátené stromy.

Read the rest here:
Píly si už brúsia zuby na nakazené stromy

/ 3409 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).