Piatakom z teplického okresu ide slovenčina najlepšie

???????Zdá sa, že v okresoch Martin a Turčianske Teplice máme šikovných piatakov. Podľa celoslovenských výsledkov testov z matematiky a slovenčiny s literatúrou, …

Read more:
Piatakom z teplického okresu ide slovenčina najlepšie

/ 3424 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).