Ocenili 90-ročného Valčana za jeho početné aktivity nielen v dedine

​​​​​​​Za svoju celoživotnú prácu si Ján Padúch z Valče určite zaslúžil uznanie. Režíroval ochotníkov, spravoval kino, reštauroval knižný fond matice, ale bol aj aktívnym poslancom.

VALČA. Obec Valča a Miestny odbor Matice slovenskej si uctili a ocenili výnimočného človeka. Deväťdesiatročný Valčan Ján Padúch oslávil svoje okrúhle narodeniny práve v čase okolo Vianoc a tak mu pri tejto príležitosti pripravili vo Valči príjemné posedenie, na ktorom mu odovzdali viacero uznaní.

Plakety a pamätné listy

Za jeho celoživotnú záslužnú prácu ma starostka Valča Mária Ondráčková odovzdala pamätnú plaketu a pamätný list.

Za Maticu slovenskú zhodnotil výsledky práce J. Padúcha člen výboru MS Viliam Komora a ocenil ho Striebornou plaketou Matice slovenskej. Za miestny odbor matičiarov poďakoval jubilantovi za dlhodobé aktívne členstvo predseda Ján Lučan a odovzdal mu pamätný list.
Posedenie oživilo vystúpenie žiakov základnej školy, ako aj piesne mužskej časti spevokolu Valčan.

Poslanec, správca kina i režisér

Ján Padúch patrí vo Valči k výnimočným občanom, ktorí vytvorili v obci nezabudnuteľné dielo. Tento dnes už senior sa celý život aktívne angažoval v kultúre.

Venoval sa najmä ochotníckemu divadlu a s valčianskymi ochotníkmi dosiahol ako režisér a herec mnohé úspechy, nielen v obci. Od roku 1959 až do zániku v roku 1990 bol správcom kina, zabezpečoval jeho prevádzku a zveľaďovanie v čase, kedy kino malo nezastupiteľnú úlohu v kultúrnom živote dediny. Padúch sa aktívne zapájal aj do občianskeho diania, viac volebných období vykonával funkciu poslanca MNV, bol členom výboru Telovýchovnej jednoty Pokrok a Družstevník Valča. Dosiahol tiež vynikajúce pracovné úspechy ako reštaurátor knižného fondu Matice slovenskej. Jeho činnosť ocenili mnohými čestnými titulmi a vyznamenaniami.

Ján Padúch je tiež známy publikačnou činnosťou. Ucelene napríklad zaznamenával činnosť ochotníckeho divadla vo Valči od roku 1890 do roku 1975.

/ 3386 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.