Nového kormidelníka Fomatu oslovil prísľub koncepčnej práce

Novým trénerom Martina je Vladimír Kuťka. Naposledy trénoval Krásno nad Kysucou, priženil sa do Turca, žije na Bystričke a pracuje ako zástupca riaditeľa …

Read the original here:
Nového kormidelníka Fomatu oslovil prísľub koncepčnej práce

/ 3386 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).