Naváľalo! No a čo, veď nie sme na Jadrane

Do rána padlo v Turci okolo dvadsať centimetrov snehu. Do toho prišiel vietor, a tak hádam ani nebolo človeka, ktorý by si ráno cestou do práce nezanadával.

View original post here:
Naváľalo! No a čo, veď nie sme na Jadrane

/ 3424 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).