Na urgentnom príjme bolo rušno, ľuďom sa zdravie zhoršilo

???????Mnohým Martinčanom sa zdravotný stav zhoršil práve počas sviatkov.

See the original post here:
Na urgentnom príjme bolo rušno, ľuďom sa zdravie zhoršilo

/ 3409 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).