Martinská radnica ušetrila štyri milióny eur

???????Prebytkový rozpočet Martina nie je len výsledkom nútenej správy, ale vraj vznikol i vďaka zodpovednému prístupu radnice k peniazom.

See the rest here:
Martinská radnica ušetrila štyri milióny eur

/ 2990 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).