Martin vezie z Liptova cenný bod

Odveta lepšia vyšla Mikulášu, o svojej výhre však rozhodol až v predĺžení.

Read the original here:
Martin vezie z Liptova cenný bod

/ 3386 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).