Martin pokoril Žilinu, v penaltách rozhodol Pokrivčák

Naši boli väčšinu zápasu lepší a vyhrať si zaslúžili. O tom nemôžu byť žiadne pochybnosti.

See the original post here:
Martin pokoril Žilinu, v penaltách rozhodol Pokrivčák

/ 3409 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).