Kupujú pomôcky na techniku

Takmer 43 percent deviatakov sa v minulom školskom roku prihlásilo na stredné školy s technickým zameraním.

More here:
Kupujú pomôcky na techniku

/ 3424 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).