Kríza-nekríza, dlhy treba platiť

Šiesta zmena krízového rozpočtu v Martine za rok 2016 sa týka mestskej hromadnej dopravy.

Visit link:
Kríza-nekríza, dlhy treba platiť

/ 3409 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).