Kraj dotáciami podporí športové a kultúrne projekty

???????Žiadosti o dotácie je nutné podať do 15. februára.

View post:
Kraj dotáciami podporí športové a kultúrne projekty

/ 3409 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).