Juniorka aj dorast dostali extraligové licencie

PODMIENKY OD SZĽH

1. MHA preberie a vysporiada pohľadávky, záväzky a dlhy MHC voči veriteľom (účtovníctvo v MHC a.s. sa viedlo oddelene pre kategóriu juniorov a dorastu, teda sú jasné pohľadávky, ktoré vznikli s činnosťou týchto mládežníckych kategórii) a ponúkne im možnosť pokračovať v spolupráci v jednotlivých oblastiach

2. Všetci aktívni hráči roku 1997 až 2000 budú preregistrovaní z MHC do MHA a návrhy na výchovné zo strany MHC voči MHA zaniknú a nebudú uplatnené

3. MHA predloží návrh rozpočtu do novej sezóny 2017/2018 pre juniorov a dorast vrátane prevzatých záväzkov z MHC a.s. Mesto Martin vyvinie maximálne úsilie k zabezpečeniu finančných zdrojov pre MHA, k získaniu ďalších finančných prostriedkov pre MHA z komerčných zdrojov a partnerov mesta, aby bol klub MHA stabilizovaný v najbližších rokoch. Mesto Martin ako vlastník štadióna navyše vytvorí podmienky činnosti mládežníckemu klubu MHA v areáli zimného štadióna.

4. Mesto Martin pripraví návrh riešenia na dobudovanie druhej ľadovej plochy 30. 04. 2018 a následne ho predstaví VV SZĽH

/ 3386 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.