Je vidieť, že raci sa v bazéne stále cítia ako doma

Pretekári plaveckého klubu Turčianski raci získali v minulom roku na podujatiach kategórie masters spolu 90 cenných kovov.

Original post:
Je vidieť, že raci sa v bazéne stále cítia ako doma

/ 3379 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).