Hrnčiar už oznámil výboru svoju chybu

Hrnčiar by mal prísť o tri mesačné platy. Takáto je pokuta za to, že odovzdal nesprávne vyplnené majetkové priznanie.

Read more from the original source:
Hrnčiar už oznámil výboru svoju chybu

/ 3409 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).