Ešte dva dni máme na priznanie majetku

Predali ste alebo nadobudli v minulom roku nehnuteľný majetok? Máte vydané stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie?

See the article here:
Ešte dva dni máme na priznanie majetku

/ 3409 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).

Ešte dva dni máme na priznanie majetku

Predali ste alebo nadobudli v minulom roku nehnuteľný majetok? Máte vydané stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie

Go here to see the original:
Ešte dva dni máme na priznanie majetku

/ 3409 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).