Dnes je výročie narodenia Eleny Maróthy Šoltésovej

Spisovateľka, redaktorka, osvetová pracovníčka a zakladateľka ženského časopisu Živena bola nenahraditeľnou osobnosťou v dobovom spolkovom živote na Slovensku.

The rest is here:
Dnes je výročie narodenia Eleny Maróthy Šoltésovej

/ 3409 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).