Bezdomovci strpčujú život cestujúcim na vlakovej stanici

???????Počas tuhých mrazov si svoje prežili aj bezdomovci. Často hľadajú teplo vo verejných budovách, kde sa však správajú agresívne a robia neporiadok.

Link:
Bezdomovci strpčujú život cestujúcim na vlakovej stanici

/ 3409 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).