Bez zbíjačky sa hrob nedal vykopať

Nízke teploty v minulých dňoch spôsobili, že vykopať hrob trvalo približne šesť hodín, pričom za normálnych okolností sa to dá stihnúť za polovicu času.

See original here:
Bez zbíjačky sa hrob nedal vykopať

/ 3409 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).