Aj napriek nútenej správe o dotácie treba žiadať

Na podanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Martin ostáva už len pár dní.

See original here:
Aj napriek nútenej správe o dotácie treba žiadať

/ 3409 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).