SVIEŽA ŠPORTOVÁ OSEMDESIATKA

Značky: , , , , ,

Bystrička (2) (640x427) Peknú, dôstojnú oslavu 80. výročia založenia organizovaného športu v obci pripravili v sobotu 6. júla v Bystričke. Pri tejto príležitosti sa na miestnom trávniku odohral futbalový turnaj. Jeho víťazom sa stalo mužstvo Belej pred domácim Slovanom. Slávnosť sa stala vhodnou príležitosťou aj pre ocenenie ľudí, ktorí sa počas rokov pričinili o rozvoj športu na Bystričke. Ako povedala starostka obce Zdenka Maršalová: „ Osemdesiat rokov je úctyhodný vek, úctyhodná dľžka života, počas ktorého prešla naša Telovýchovná jednota mnohými etapami života, budovania športového areálu až do tejto krásnej, dnešnej podoby. Za týmto všetkým stáli ľudia, nadšení vyznávači športu. Za uplynulých 80 rokov ich bol celý zástup – športovcov, funkcionárov, ľudí ochotných pomôcť.“ Jedným z ocenených bol aj aktívny športovec funkcionár a organizátor a poslanec VÚC Zdenko Kozák. Pani starostka mu odovzdala Cenu obce Bystrička za aktívnu pomoc a účasť na rokovaniach ohľadom preplatenia zazmluvnených prostriedkov z eurofondov, za ktoré boli opravené miestne komunikácie v obci v roku 2010. Tieto prostriedky boli obce uhradené vďaka pomoci Zdenka Kozáka a tak mohol byť úver splatený a nútená správa obce bola odvrátená doslova v hodine dvanástej. Pán Zdenko Kozák sa stal zároveň krstným otcom publikácie, ktorá mapuje 80 ročnú históriu športu v obci.
red.

Bystrička (5) (640x427) Bystrička (4) (640x427) Bystrička (3) (640x427)

/ 175 Articles

Ján Farský

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).