Takto by mohla vyzerať ideálna zóna pre relax a šport

Tagged: , , ,

Sídlisko Košúty je vysunuté na okraji mesta – v prírode.  Do kútov Martina – ako sú meandre potoka Jordán chodím rád, tak isto ako aj mnohí obyvatelia Košút.  V tomto roku,  v spolupráci so študentským parlamentom v Martine vznikla myšlienka na rekultiváciu okolia Košút na športovo-relaxačnú zónu.

Pre inšpiráciu som sa vybral na Moravu, do neďalekých Pozlovíc v okrese Zlín. Keďže v najbližšom okolí som podobný projekt nenašiel. Prírodná posilňovňa spolu s detským ihriskom je vybudovaná v okolí Pozlovickej priehrady v okrese Zlín. V aktívnej časti zóny pri chodníku sa nachádzajú stroje na cvičenie zamerané na posilňovanie rôznych častí tela, zlepšenie ohybnosti kĺbov ale aj na zvyšovanie kapacity srdca a pľúc. Stroje nie sú umiestnené na otvorenom priestranstve, bez špeciálnej ochrany.
Pri každom stroji je aj presný popis ako sa má správne cvičiť a na akú časť tela je cvičenie zamerané.

rp-das-1

Na rôznych akciách sa stretávam s aktívnymi obyvateľmi nielen sídliska Košúty, ktorí mi často hovoria, že by bolo vhodné vybudovať takýto športový areál pre všetky vekové vrstvy. Majú totižto pocit, že sa v Turci budujú aktivity hlavne pre cyklistov.

rp-das-2

O tom, že by takáto prírodná posilňovňa mala úspech, ma presvedčila minimálne desiatka susedov v strednom veku, ktorí by si radi zašportovali v prírode a zdarma. Ako hovorí pani Janka z ulice Kernova : „Vždy keď behám okolo potoka Jordán, pomyslím si aké by bolo fantastické keby táto plocha bola čo i len pokosená. Tak by som urobila aspoň zopár klikov. Ak by tu boli takéto stroje, bola by som v prírode každý deň“

rp-das-3

Samozrejme, ak by sa nám aj podarilo vybudovať takúto aeróbnu zónu, stále ostáva otvorená otázka vandalizmu. Ten má bohužiaľ v tejto mestskej časti nepríijemne vzrastajúcu tendenciu. Ale aj tu by sme mohli byť my, obyvatelia sídliska aktívnejší. Veď veľakrát vdíme nespratníkov priamo „v akcii“, ale nezakročíme, neprivoláme políciu…Naša ľahostajnosť, alebo obavy z možných problémov nám bránia v odhaľovaní a trestaní takýchto nespratníkov. Obávam sa, že ak svoje postoje voči ním nezmeníme, ich agresivita bude narastať. Ale to už je téma, nad ktorou by som sa spolu s vami chcel zamyslieť v najbližšom čase.

kosuty3-l
Zákutia potoka ľudovo nazývaného Jordán sú čarovné

text a foto :
dali-foto-fb_nIng. Dalibor Steindl

/ 68 Articles

Dalibor Steindl

One Comment

Trackbacks & Pingbacks

  1. Prvá lastovička Košútskej prírodnej posilňovne | Regionportal.sk TURIEC

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).