Potrebu bezbariérového prostredia má až 40% populácie

Tagged: , , , ,

OZ TRIANON SK v spolupráci s partnermi z Českej republiky spracovali finálne výstupy projektu „Cestovanie bez bariér“. Cieľom projektu, ktorý prebiehal od roku 2013 bolo zoznámenie sa s metodikou mapovania prístupnosti turistických atraktivít, prezentácia skúseností s mapovaním na príkladoch dobrej praxe a aplikácia metodiky v regióne Turca. OZ TRIANON SK si ako partnera pre mapovanie vybral  občiansku iniciatívu KLAS. V rámci dobrovoľníckej činnosti sa zástupcovia KLASu Ivana Farská a Dalibor Steindl zúčastnili mapovania prístupnosti turistických cieľov v Turci. Ako podotkli, odhaduje sa, že potrebu bezbariérového prostredia má až 40% populácie. Výstupom mapovania sú informačné karty turistických cieľov a štúdia, ktorá podrobne informuje najmä handikepovaných turistov o turistickej infraštruktúre a prístupnosti. Mapované boli turistické ciele Múzeum Karola Plicku v Blatnici, Blatnický hrad, Múzeum Slovenskej dediny SNM a turistická trasa po prameňoch a parku slávy v  Turčianskych Tepliciach.

Ing. Dalibor Steindl a Viliam Šňal mapujú interiér múzea Karola Plicku

Ing. Dalibor Steindl a Viliam Šňal mapujú interiér múzea Karola Plicku

Do skupiny, ktorá má potrebu bezbariérového prostredia zaraďujeme okrem osôb so zdravotným postihnutím aj seniorov, deti, osoby sprevádzajúce dieťa v kočíku, osoby so zníženou mobilitou (zranenie, tehotné ženy), cestujúci s batožinou na kolieskach a i. – súhrnne označované ako „osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie „. Bezbariérovosť má prínos aj pre zahraničných návštevníkov bez znalosti slovenčiny, ak namiesto textov používame jasné piktogramy a značenia.

V reštauračných službách sa bude prejavovať napríklad ponukou menu,  z ktorého si vyberú aj hostia trpiaci alergiou na určité potraviny alebo jedálnym lístkom, ktorý si prečítajú aj ľudia, ktorí zle vidia. Potreby bezbariérovosti, vyplývajúce zo zdravotného stavu, veku a iných sociálnych aspektov, zastrešuje termín „špecifické potreby“ a ich nositeľov „osoby so špecifickými potrebami“.

Úvodná fáza projektu „Cestovanie bez bariér“ sa odohrávala v Českej republike.  Ing. Jana Szczuková zo spoločnosti KAZUIST s.r.o. zoznámila účastníkov s obsahom metodiky pre mapovanie prístupnosti turistickej infraštruktúry a doterajšími skúsenosťami monitoringu prístupnosti.

Ďalej boli účastníci oboznámení s obsahom protokolov  a nutného technického vybavenia pre prácu v teréne. V ďalšej časti potom J. Szczuková a Viliam Šuňal (OS TRIANON) prezentovali príklady praxe budovania prístupnosti. Išlo o ukážky prevažne správneho, často aj veľkorysého riešenia stavebných úprav interiérov a exteriérov prístupnosti. Prezentovali aj ukážky tzv. „ľudovej tvorivosti“, resp. nedbanlivosti riešenia stavebných úprav pre hendikepovaných. Nechýbala ani praktická časť, kde si účastníci vyskúšali proces mapovania v mieste realizácie školení. Účastníci dostali hodnotiace dotazníky, pomôcky ako meter a fotoaparát a podľa otázok v protokole merali a vypĺňali parametre príjazdové cesty, parkoviská, vstupu do objektu, komunikačných ciest, ubytovacej časti, stravovacie časti, výťahu, informačného systému hotela a pod. Získané údaje a zhotovená fotodokumentácia boli potom prezentované poverenými lídrami.     K výsledkom bola vedená riadená diskusia.

mapovanie vonkajších priestorov v Turčianskych Tepliciach
mapovanie vonkajších priestorov v Turčianskych Tepliciach

Účastníci navštívili Trojmezí na Hrčave a informačné centrum v obci Mosty u Jablunkova. IC je umiestnené v štýlovej drevenici, kde je bohatá expozícia tradícií zo života regiónu Jablunkova. Objekt má riešený bezbariérový vstup do prízemnej časti expozície. Personál má skúsenosti s komunikáciou s osobami so zníženou schopnosťou. Pracovníci OC uviedli niekoľko pozitívnych príkladov z návštev tejto skupiny, vrátane uskutočnenia svadobného obradu osôb na vozíčku.

 

Prehliadka bezbariérového informačného centra v Mostouch u Jablunkova
Prehliadka bezbariérového informačného centra v Mostouch u Jablunkova

V druhej polovici roka mal projekt pokračovanie na Slovenskej strane. Pracovné skupiny postupne navštívili všetky turistické ciele. V cieľoch prebehol celodenný monitoring, počas ktorého mapovači za pomoci hodnotiacich dotazníkov a pomôcok merali a vypĺňali parametre príjazdových ciest, parkoviska, vstupu do objektu, komunikačných ciest, hygienických zariadení, prekážok, informačného systému a pod. Viliam Šuňal a Dalibor Steindl vyhodnotili organizáciu a priebeh mapovania turistických cieľov za jednotlivé skupiny. Výsledkom celého projektu je okrem informačných kariet aj rozsiahla štúdia. Ako uviedol Dalibor Steindl,  OZ TRIANON SK plánuje oboznámiť jednotlivé orgány samosprávy Turca a subjekty cestovného ruchu s výsledkami štúdie. OZ TRIANON SK taktiež ponúka pomocnú ruku pri monitorovaní a zavádzaní prvkov bezbariérovosti mestu Martin.

/ 3407 Articles

Red

4 Comments

 1. spolok SPV seniori

  p. Steindl ďakujeme za Vám aj skupine KLAS za dobrovoľnícku prácu a že propagujete to čo nám zlepšuje život.

  Reply

  • Dalibor Steindl

   dakujem za vase reakcie. Ja aj v mene ostatnych aktivistov davam slovo, ze nase snazenie dotiahneme do uspesneho ciela. Slnecny vikend prajem !

   Reply

 2. Vlada Krakovska

  Konečne tu robí niekto niečo aj zmysluplné. Začínala som si myslieť že svet sa točí len okolo bicyklov ! Len tak ďalej

  Reply

  • Dalibor Steindl

   urcite budete pocut aj o dalsich aktivitach nielen v Martine a okoli. Dakujeme

   Reply

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).