VIAC PEŇAZÍ PRE TURIEC

Tagged: , , , , ,

Blížia sa voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Jedným z kandidátov na poslanca, ktorý má úprimný záujem presadzovať v krajskom parlamente záujmy nášho turčianskeho regiónu je Ing. ONDREJ POTANČOK.

SONY DSC

– Pán Potančok pre tých, ktorí vás osobne nepoznajú, predstavte v krátkosti svoje profesijné zameranie a skúsenosti.

Som ekonóm. Vysokú školu ekonomickú som skončil v roku 1974. Aj moje zamestnania boli väčšinou z oblasti ekonomiky. Najdlhšie som pracoval – viac ako 20 rokov – ako ekonomický riaditeľ Okresného stavebného bytového družstva v Martine. Ale mám skúsenosť aj s prácou v štátnej správe. V rokoch1990 – 1992 som bol prvým riaditeľom Okresného úradu práce v Martine. Potom som pracoval ako riaditeľ pobočky švajčiarskej vzdelávacej nadácie TRANSFER v Martine s pôsobnosťou pre sever stredného Slovenska.

– Je o vás známe, že veľkú časť svojho času ste venovali športu. Môžete nám o tom povedať viac?

Dlhé roky som sa venoval hádzanej. Začal som ako šiestak na základnej škole. Môj najväčší úspech ako hráča bol zisk titulu majstra ČSSR dorastu v roku 1968 v Detve. Predtým sme boli 2x druhí v Karvinej a Železnom Brode. Počas štúdia v Bratislave som bol 1,5 roka hráčom vtedajšej ČH Bratislava. Po skončení štúdia a návrate do Martina som bol trénerom mládeže. Šesť rokov som pôsobil ako prezident hádzanárskeho klubu a v súčasnosti som členom správnej rady tohto klubu.

-Pôsobili ste už v samospráve?

Mám skúsenosti aj z komunálnej politiky. Jedno volebné obdobie som bol poslancom Mestského zastupiteľstva v Martine za miestnu časť Martin – Záturčie.
– Kandidujete za poslanca do zastupiteľstva ŽSK. Aké sú vaše ciele v prípade úspechu vo voľbách ?

V prvom rade by som chcel dosiahnuť zvýšenie objemu finančných prostriedkov z rozpočtu ŽSK a eurofondov pre región Turiec.

– A aká je vaša predstava o využití týchto finančných prostriedkov ?

Oblastí, v ktorých by malo nastať zlepšenie oproti súčasnému stavu je podľa môjho názoru viac, ale ja by som sa v prípade úspechu vo voľbách zameral najmä na:
– Zlepšenie stavu ciest v pôsobnosti ŽSK
– Zlepšenie podmienok pre možnosť bývania najmä pre mladé rodiny napr. výstavbou nájomných bytov
– Zlepšenie podmienok pre opravy a údržbu existujúceho bytového fondu
– Výstavbu domovov sociálnych služieb pre seniorov
– Zlepšenie podmienok pre možnosti športovania najmä pre mládež napr. výstavbou ihrísk a iných športových zariadení
Tiež by som chcel zlepšiť informovanosť občanov o dianí v ŽSK a najmä o používaní finančných prostriedkov, ktoré má ŽSK k dispozícii.
Snažil by som sa tiež o to, aby sa zastupiteľstvo ŽSK zaoberalo predovšetkým prácou v prospech občanov a zlepšovaním podmienok pre ich život a nie vzájomnými politickými šarvátkami a pseudoproblémami.
red.

/ 175 Articles

Ján Farský

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).