ŠPORTU V MARTINE CHÝBA TRANSPARENTNOSŤ

Značky: , , ,

Už dlhší čas je športová verejnosť nespokojná s rozdeľovaním finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Martin pre jednotlivé športové kluby pôsobiace na jeho území.   Keďže nespokojnosť gradovala, začala Komisia mládeže a športu pri MsÚ, zložená iba z poslancov MsZ Martin, mailami oslovovať športové kluby aby jej zaslali svoje návrhy na vytvorenie systému prerozdeľovania peňazí na ich činnosť. V súčasnosti sa pripravuje nová koncepcia športu. Zaujíma nás čo bude obsahovať, preto sme predstaviteľom niekoľkých športových klubov, predsedovi komisie Mládeže a športu Petrovi Haščíkovi a poslancovi MsZ Martinovi Kalnickému zaslali nasledovné otázky:

1. Ako sa podľa vášho názoru mesto (MsÚ, zastupiteľstvo) stará o rozvoj športu?
2. Môžete to porovnať s inými mestami?
3. Myslíte si, že šport v Martine potrebuje novú koncepciu? Čo by mala obsahovať?

Richard Sklenka, VK TASK Martin:
1. Partizánčina. Vystreľujú od pása. Tento rok po prvý krát nastáva dialóg medzi komisiou športu a klubmi. Obávam sa, že ak aj dospejeme k záverom a dohode medzi klubmi, poslanci nevedia v správnom čase zdvihnúť ruku.
2. Podpora klubov v iných mestách vo volejbalových kluboch je rôzna, Našim kolegom môžeme len tíško závidieť. Majú približne 5 krát väčšie príjmy na svoju činnosť ako my v Martine. Hovorím len o príjmoch z verejných zdrojov. Samozrejme, že sú aj mestá, ktoré sú na tom horšie ako my.
3. Koncepcia nebola zlá, ale vôbec sa ňou nikto neriadi!                                                                                         Doba si žiada nové, transparentnejšie riešenie. Transparentnosť v Meste Martin je vytvorená len na oko. Peniaze musí rozdeľovať systém. Komisia športu má prihliadať na jeho dodržiavanie. Rozdeľujú sa peniaze nás všetkých. Niektorí členovia sa tvária, ako keby rozdeľovali zo svojho.  Nový zákon mení financovanie Centier voľného času. Teraz má Mesto možnosť ukázať stále preferovanú transparentnosť a spravodlivosť. Naše deti sa tešia na peniaze, ktoré im patria!

Ivan Šenšel manažér MŠK FOMAT Martin:
Myslíme si, že Mesto Martin sa snaží starať o šport a jeho rozvoj v rámci daných možností, aj keď v niektorých porovnateľných mestách (čo do počtu obyvateľov) sú radnice štedrejšie. Spoliehame sa však na novembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde by mala byť prijatá koncepcia rozvoja športu, týkajúca sa priorít Mesta Martin v oblasti prideľovania finančných prostriedkov športovým klubom.

Zdenko Kozák, JUDO CLUB:    
Som presvedčený, že takúto vážnu otázku nemožno riešiť mailami. Už v januári som poslancov MsZ oslovil s návrhom aby sme zorganizovali konferenciu o športe a jeho financovaní. To sa nezrealizovalo. Iba nedávno zvolali stretnutie predstaviteľov športových klubov. Ale pozvali len kluby, ktoré žiadali mesto o dotáciu. Ostatní akoby neexistovali. No pred niekoľkými dňami sa uskutočnilo ďalšie stretnutie na ktorom sa dohodlo, že spolu s pánom Kubačkom a Ilgom pripravíme návrh koncepcie. Pri jej príprave sme vychádzali aj z informácií ako to funguje v iných mestách, porovnateľných s Martinom. Hotový návrh koncepcie predložíme na rokovanie komisii mládeže a športu a v novembri by o ňom malo rokovať mestské zastupiteľstvo. Na ňom chceme počuť aj odpoveď na otázku, koľko percent z mestského rozpočtu bude vyčlenených na šport, tak ako to zákon umožňuje. My navrhujeme aby tieto finančné prostriedky boli prevedené na Centrum voľného času, kde môžu rodičia prihlásiť svoje deti do športových klubov.

Mgr. Vladimír Polakovič, MHK Martin:
1. Podľa toho čo sledujem, o rozvoji športu v Martine momentálne nemôže byť ani reči. S prižmúrenými očami sa dá súčasný stav nazvať „udržiavacím režimom“, alebo skôr prešľapovaním na mieste. Staré športoviská chátrajú, nové nepribúdajú, športové kluby živoria, športové podujatia ubúdajú, rovnako tak ubúdajú športovci a ich úspechy. Pomaly sa vytráca generácia nezištných funkcionárov, ktorým šport nie je živobitím a zdrojom vlastných príjmov, ale potešním a celoživotnou láskou. U profesionálnych pracovníkov MsÚ, starajúcich sa o šport, mi chýba akási iskra, nadšenie, cieľ niečo nové vymyslieť a vybudovať. Akoby rezignovali a podľahli všadeprítomnému klišé o nedostatku peňazí. Tých nebolo nikdy dosť, ale kto chce, hľadá spôsoby. A kto nie, hľadá dôvody!

2. Posledný rok som žil a pracoval v Bratislave, poznám štýl práce a financovania športu v STaRZ-e Bratislava, i v Ružinovskom športovom klube.
Napriek istým odlišnostiam musím povedať, že nimi organizované akcie sú oveľa kreatívnejšie a pre účastníkov zaujímavejšie.
Pokiaľ ide o finančné prostriedky investované do športu, treba sa porovnávať s podobne veľkými mestami, ako je Martin. Kompetentní pracovníci MsÚ to môžu ľahko zistiť. Keďže sa jedná o verejné zdroje, treba využiť Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, č.211/ 2000 Z.z.. Z toho bude jasné, či je u nás oblasť športu podhodnotená, alebo naopak, preceňovaná.

3. Určite áno! Jednak preto, aby sa začali koncepčne budovať a opravovať športoviská, ale aj preto, aby nedochádzalo k zbytočným treniciam pri prideľovaní dotácií pre športovcov a športové kluby. Lebo v súčasnosti mi to pripadá ako boj širokých lakťov, kde víťazí ten , kto má vplyvnejšieho známeho v komisii, tieto dotácie prideľujúcej. Systém prideľovania dotácií tak, ako funguje dnes, je neakceptovateľný a netransparentný. Bez jasných pravidiel bude naďalej nespravodlivý a skrivodlivý. O výške dotácií nemôže rozhodovať úzka, subjektívne rozhodujúca skupina ľudí, ale prepracovaný hodnotiaci systém. Taký sme sa pokúsili zaviesť v r.2005, nechápem, prečo bol zrušený. Ak mal v sebe nejaké nedostatky, tak sa mali odstrániť, prípadne nahradiť novými kritériámi. Žiadna komisia nemôže mať právo špekulovať nad tým, koľko finančných prostriedkov komu pridelí. Jej úlohou má byť len dohľad nad dodržiavaním nastavených pravidiel. Keď sa tak stane, aj športovci budú pridelené dotácie rešpektovať a nikto sa nebude cítiť ukrátený! V neposlednom rade treba zrovnoprávniť martinských vrcholových športovcov- reprezentantov tohto mesta. Sú vzormi zdravého životného štýlu nie len pre mládež. Preto by mali mať všetci rovnaké podmienky, t.j. bezplatné užívanie športovísk.
A nová koncepcia nech zaviaže Mesto Martin aj k vyčleneniu každoročnej fixnej čiastky na investičné akcie. Tá nech je určitým percentom z celkového rozpočtu v danom roku. Mám na mysli investície do športovísk samozrejme.

Predseda Komisie mládeže a športu Peter Haščík a poslanec MsZ Martin Kalnický sa nám k tejto téme  nevyjadrili a na naše otázky neodpovedali. Taká je pravá tvár transparentnosti v Martine!

Reg.

Text k foto:
 Ivan Šenšel a Zdenko Kozák na rokovaní mestského zastupiteľstva.

/ 2951 Articles

Red

One Comment

  1. ďula

    je to preto,lebo páni poslanci lýžu primátorovi riť a majú z toho adekvátne výhody,podla IQ samozrejme,niekto viac,niekto menej..preto sa k situácii ohladom športu nevyjadrujú….

    Odpovedať

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).