ŠPORTOVCOV BUDE ZASTREŠOVAŤ ZDRUŽENIE

Značky: , , , , , ,

22. mája 2013 sa konala konferencia Združenia športových klubov a oddielov Mesta Martin. O tom čo jej predchádzalo a o jej priebehu nás informovali členovia Správnej rady združenia Richard Sklenka a Zdenko Kozák.
Richard Sklenka nám povedal: „V tento deň sa na Zimnom štadióne konalo stretnutie športových klubov a oddielov pôsobiacich na území mesta Martin. Pozvali sme všetky kluby, na ktoré sme mali kontakt. Prišli predstavitelia trinástich klubov. V úvode sme prítomných oboznámili so zámerom novozaloženého združenia s názvom Združenie športových klubov a oddielov Mesta Martin. Potom sa konala konferencia, ktorej sa zúčastnili všetky členské subjekty združenia. Hlavným bodom bola voľba orgánov. Zvolili sme päťčlennú Správnu radu a trojčlennú Dozornú radu. Po voľbe sme si v krátkej diskusii stanovili základné ciele na najbližšie obdobie.

SONY DSC
Fotografia z rokovania športovcov pred založením OZ.

Čo bolo podnetom pre vznik tohto zduženia?
Zdenko Kozák: „Myšlienka na vznik takéhoto subjektu sa nerodila ľahko ani krátko. Vzhľadom na to, že som bol v minulosti dlhoročným zamestnancom Telovýchovnej jednoty, ktorá v roku 1993 zanikla, zaoberali sme sa myšlienkou vytvorenia organizácie, ktorá by ju nahradila a zastrešovala všetky športové kluby v Martine. Nie preto aby tvorila opozíciu voči vedeniu mesta, alebo iným iniciatívam v oblasti športu na území Martina. Vychádzame však z toho, že keby aktívne kluby zastupoval pri rokovaniach s predstaviteľmi, alebo poslancami mesta jeden subjekt, zjednodušilo by to vzájomnú komunikáciu a bolo prínosom pre všetkých. Preto som presvedčený, že rozhodnutie, ktoré sa zrodilo 22. mája, prinesie veľa dobrého pre šport v meste, ale aj pre vedenie mesta. Ide nám aj o to, aby sa nestávalo tak, ako v minulosti, keď každý kto chcel vybaviť niečo pre svoj klub, musel prosíkať. Netvrdím, že to bolo pravidlom, ale dialo sa to pomerne často. Je to dosť ponižujúce pre funkcionárov klubov. Pritom pravda je taká, že v súčasnosti nám neubúdajú len aktívni športovci, ale strácajú sa najmä funkcionári a organizátori športu. Naše združenie chce vytvárať aj zázemie pre funkcionársku činnosť jednotlivých klubov. Ide nám o predovšetkým o mládež. Po dohode s odborármi v Dome odborov Strojár, by sa naše združenie malo stať zriaďovateľom Centra voľného času. Tým sa otvára ešte väčší priestor pre spoluprácu s Mestom, ktoré si bude takto môcť kontrolovať dotácie na mládež cez toto CVČ. Vyhlo by sa tak rôznym podozreniam, že peniaze určené pre mládež sa strácali, neboli použité na účel, pre ktorý boli určené. Tu je legitímny subjekt, ktorý bude zriaďovateľom CVČ, každý športový klub si tam prihlási svoje deti, bude vedieť ich počet, Mesto bude vedieť aké peniaze má na nich vyčleniť. Napríklad vo futbalovom klube bude 200 detí, mesto uvoľní 40 eur na jedno dieťa, futbalový klub bude mať tieto peniaze určené pre mládež a musí ich využiť na tento účel . Verím, že vedenie mesta chápe, že celé súčasné dianie okolo nášho OZ a CVČ Junior klub v DO Strojár je len na prospech športu. Nejde nám o žiadne žabomyšie vojny. Chceme jednoducho pomôcť nášmu mestu so športom, chceme odbremeniť aj pracovníkov MsÚ a vedenie mesta, aby svoju energiu mohli sústrediť na riešenie ďalších oblastí a problémov obyvateľov.

SONY DSC
Rokovanie predstaviteľov športových klubov pred založením OZ.

Aké sú základné ciele vášho združenia?
Richard Sklenka: „ Na úvodnom rokovaní Správnej rady sme si zadefinovali prvé krátkodobé ciele, medzi ktoré patrí napríklad vytvorenie webovej a facebookovej stránky. Hlavným cieľom v tomto období je oboznámenie verejnosti o tom, že vzniklo takéto združenie, do ktorého sa môžu prihlásiť ďalšie kluby a oddiely. Našim cieľom je zapojiť do športového diania čo najviac športovcov. Ponúkame im množstvo výhod v rámci združenia. Zatiaľ samozrejme takých, ktoré nestoja veľké peniaze, pretože tie zatiaľ nemáme. Ale uždnes vieme klubom ponúknuť minimálne spropagovanie ich činnosti. Ďalším cieľom pre nás je príprava nápadov a podkladov pre rokovanie s Mestom. Budú to také návrhy, ktoré Mesto nebudú stáť ani korunu a nám to veľmi pomôže, pretože takto si dokážeme vyprodukovať nejaké financie sami.“
Zdenko Kozák: „V tejto myšlienke chcem nadviazať na Richarda. Nechceme peniaze len od Mesta. Chceme ich čerpať z fondov, z dotácií ministerstiev, chceme si ich obstarávať aj vlastnou prácou. Vo vedení mesta sú dvaja viceprimátori, ktorí si určite pamätajú na časy socializmu, keď si športovci museli zarábať výsadbou stromčekov, zberom šrotu a podobne. Takto to chceme robiť aj my dnes. Prečo by malo napríklad Mesto platiť veľké peniaze za očistu alebo kosenie v meste, keď to môžu robiť aj športovci. Tak to robia napríklad V Považskej Bystrici. Ročne si takýmto spôsobom dokážu zarobiť 200 tisíc eur. Keď si uvedomíme, že z rozpočtu nášho mesta ide ročne na šport 80 tisíc eur, tak vlastnou prácou by sme si o 120 tisíc eur prilepšili. Myslím, že každý športový klub bude spokojný a všetci budeme fandiť Mestu aby pomáhalo športu tak ako to robia v Považskej Bystrici.“
Spomínali ste aj prerozdeľovanie podielových daní?
Richard Sklenka: „Jednou z tém nášho združenia bude aj prerozdeľovanie podielových daní. V médiách sa objavili informácie, že Mesto Martin hospodárilo s prebytkom 2,6 milióna eur. Takže predpokladám, že z tohto ušetreného balíka by sa mohlo dačo prideliť aj na šport. My máme vypracovaný kľúč, naozaj transparentný kľúč, podľa ktorého sa percentá určené športu, spravodlivo rozdelia medzi všetky športové subjekty. Nechceme aby penize nás všetkých, prerozdeľovala komisia športu pri MsÚ. My si ich prerozdelíme sami, tak aby boli všetci spokojní. Každý člen združenia určite peniaze, ktoré mu patria, dostane.
Treba povedať, že vstup do tohto občianskeho združenia je veľmi jednoduchý. Stačí vyplniť prihlášku, podať ju a zaplatiť si členský príspevok. Momentálne je symbolický, schválený do konca roku 2013. Potom sa uskutoční konferencia a spoločne si určíme nové podmienky členstva. Takže pozývam medzi nás každého, kto má záujem pracovať v martinskom športe a zúčastniť sa vytvárania dôstojných podmienok pre život športovcov.“

RF.

/ 175 Articles

Ján Farský

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).