PRÍBEH ZVONOV

Značky: ,

Turčianske kultúrne stredisko

so sídlom v Martine v mesiacich október – november 2012 pripravilo a zrealizovalo podujatie Príbeh zvonov (v Kostole sv.Heleny v Dražkovciach). V programe sme priblížili odkaz a poslanie solúnskych bratov prostredníctvom príbehu troch zvonov, z ktorých jeden je zasvätený Sv.Cyrilovi a Metodovi.
Historické zvony sú súčasťou nášho národného kultúrneho dedičstva. Ide o pamiatky ťažko prístupné verejnosti. Náš projekt sa vo svojej podstate venuje sprístupneniu zvonov laickej verejnosti.
Na projekt sme získali dotáciu ŽSK.

 Pokračovanie projektu

Zvony a zvonenie sú oddávna neoddeliteľnou súčasťou ľudského bytia v duchovnom i praktickom živote, sú vzácnym kultúrnym dedičstvom národov a cirkví, hlasom krajiny, ktorú možno nielen vidieť, ale i počuť…..

V súčasnom období je projekt ukončený (výška dotácie z grantu ŽSK je vyčerpaná). V budúcom období plánujeme pokračovať v začatom diele – spolu s odborným lektorom projektu chceme pokračovať v dokumentovaní a vyhľadávaní historicky vzácnych zvonov v regióne Turiec s kontextom, že zvony sú symbolom kresťanstva s dôrazom na odkaz vierozvescov, napokon vydať o znonoch publikáciu (koniec roka 2013) a v spolupráci s fotoklubom Karola Plicku usporiadať výstavu fotografií všetkých zvonov ( jeseň 2013). Za týmto účelom chcem požiadať o granty MK SR a ŽSK.

Popis podujatia Príbeh zvonov

Zvonica rímskokatolíckeho kostola v Dražkovciach skrýva v sebe tri vzácne zvony. Najstarší pochádza z roku 1686, z čias tureckých nájazdov. Mladší prišiel do zvonice zhruba o storočie neskôr z bývalej osady Stará Bôrová. Najmladší potajomky, poza chrbát moci, ktorá potláčala náboženskú slobodu, priviezli do obce katolícki veriaci vo hviezdnej noci roku 1985. V roku, keď si celý kresťanský svet pripomínal 1100. výročie od smrti veľkomoravského vierozvestca Metoda. Zvon pomenovali po solúnskych bratoch a tajne ho vysvätili. Odvtedy zvoní na svätohelenskej veži a zvoláva na bohoslužby…

Zvonil aj vo štvrtok 15. novembra podvečer. Zvolával veriacich a všetkých, ktorí si hudobno – dramatickým pásmom Príbeh zvonov šli v tomto jubilejnom čase príchodu solúnskych bratov na Veľkú Moravu, priblížiť odkaz Cyrila a Metoda pre súčasnosť.

Projekt Príbehu zvonov vypracoval a zrealizoval kolektív Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine vďaka finančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja. Autorky scenára a režisérky programu Mgr. Zuzana Kmeťová (riaditeľka TKS) a Eva Potučková citlivo a s citom vyberali jednotlivé sklíčka mozaiky programu – hudobné nahrávky zvonov, starosloviensky Otčenáš, úryvok z básne Proglas, verše Milana Rúfusa, zvonivý hlas speváčky Jozefíny Šugárovej, srdcu lahodiace tóny fláut súrodencov Halajovcov či prezentácie tvorby klasikov v podaní skupiny hudobníkov Patrície Babejovej, Dominiky Majdovej a Michala Pavloviča súzvučili s umeleckým prednesom príbehov jednotlivých zvonov v podaní Evy Potučkovej, Adama Kmeťa a Emky Gáborovej. Scénu prirodzene tvorila vznešenosť a svätosť miesta programu – rímskokatolíckeho kostola sv. Heleny – doplnená autentickými fotografiami zvonov od nositeľa medzinárodného fotografického titulu AFIAP Jána Láclavíka.
Slovami duchovných – Kamila Lieskovského, dekana martinskej farnosti, Milana Kubíka, evanjelického farára si účastníci tohto nevšedného podujatia mali možnosť opäť pripomenúť vzácne kultúrne dedičstvo solúnskych bratov, ktoré nás spája stáročia a aj dnes nabáda k súdržnosti. Slovami MVDr. Františka Záborského, odborného lektora projektu i autoriek programu – „zvony sú hlasom krajiny, ktorú možno nielen vidieť, ale aj počuť…“

TKS

foto: archív TKS a J. Farský

/ 2950 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).