Sygút opäť zvolal staré zastupiteľstvo, porušuje zákon

Tagged: , , ,

Končiaci primátor Turčianskych Teplíc Michal Sygút nezvolal do 15. decembra ustanovujúce zasadnutie nového mestského zastupiteľstva. Namiesto toho zvolal staré, na utorok, 30. decembra.

Exprimátor Michal Sygút zvolal mestské zastupiteľstvo v pôvodnom zložení na 30. decembra. Chce, aby dosluhujúci poslanci vybrali a schválili nového hlavného kontrolóra mesta na nasledujúce funkčné obdobie. Banskobystrický komunálny právnik Vladimír Pirošík tvrdí, že od 16. decembra do 2. januára sa už nesmie konať žiadne zasadnutie starého zastupiteľstva.

„Michal Sygút nezvládol svoju prehru vo voľbách a evidentne odmieta uznať ich výsledok. Sme totiž asi jediná samospráva na Slovensku, kde staré zastupiteľstvo a primátor budú zasadať aj po pätnástom decembri, pričom chcú riešiť podstatné veci, ktoré už prislúchajú novému vedeniu mesta,“ povedal novozvolený primátor Igor Hus, ktorý čaká s novozvolenými poslancami na inauguráciu až do 2. januára 2015. Podľa predsedu ZMOS Jozefa Dvonča, náhradný termín uskutočnenia ustanovujúceho zastupiteľstva v 30. pracovný deň, t.j. 2. januára 2015, nie je možnosťou pre končiace vedenie obce, ale je už opatrením proti nezákonnému postupu a nečinnosti povinného orgánu samosprávy so všetkými následkami.

Zákonom stanovená lehota na zvolanie ustanovujúcich zasadnutí zastupiteľstiev, ktoré vzišli z novembrových komunálnych volieb, totiž uplynul 15. decembra. Dosluhujúci primátor Turčianskych Teplíc Michal Sygút však zákon nerešpektoval a nové zastupiteľstvo nezvolal. Starostovia a primátori, ktorí v stanovenej lehote bezdôvodne nezvolali ustanovujúce zasadnutie novozvoleného zastupiteľstva, však porušujú paragraf 12 zákona o obecnom zriadení. Náhradný termín na zvolanie ustanovujúceho zastupiteľstva je 30. pracovný deň, čo pripadne na piatok 2. januára 2015.

Tlačové servis

Turčianske Teplice, 29. decembra 2014

foto: cestovnyinformator.sk

/ 3388 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).