Petícia a otvorený list obyvateľov Turca predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi

Tagged: , ,

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky!

My, občania Slovenskej republiky, obyvatelia turčianskych obcí a miest, obraciame sa na Vás týmto otvoreným listom vo výnimočne zložitej situácii.

Mesto Martin po 16 rokoch prehralo na Najvyššom súde spor o pohľadávku, ktorú jeho demokraticky zvolení predstavitelia považujú za vymyslenú. Na základe svojho najlepšieho vedomia a svedomia, v mene zodpovednosti voči obyvateľom mesta Martin,  jednomyseľne odmietli pristúpiť na dohodu s vlastníkom tejto pohľadávky a z verejných financií uhradiť 8,4 milióna eur.

Mestu Martin tak hrozí exekúcia, ktorej predmetom sa môžu stať akcie mesta v Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktorá zabezpečuje výrobu a distribúciu pitnej vody v okresoch Martin a Turčianske Teplice. Vzhľadom na to, že mesto Martin je väčšinovým akcionárom tejto spoločnosti, exekúcia jeho akcií neznámym súkromným nadobúdateľom môže napáchať rozsiahle škody.

Ako občania odmietame dospieť do situácie, keď v tak kľúčovej oblasti ako je výroba a distribúcia pitnej vody, nebude garantovaná dostupnosť týchto služieb, ich cenová prijateľnosť a pred verejným záujmom bude uprednostnený súkromný.

Mesto Martin sa do súčasných problémov dostalo aj vďaka stavu slovenskej justície, keď po štyroch rozsudkoch v prospech mesta Martin došlo k zásadnému zvratu za veľmi podozrivých okolností. Vy osobne ste sa viackrát vyjadrili, že čistota slovenského súdnictva nezodpovedá tomu, čo preň doterajšie vlády urobili a máte ambíciu oddeliť statočných sudcov od tých, ktorí do talára nepatria. Sme presvedčení, že ak v tomto prípade došlo k zlyhaniu justičného systému, nemali by naň doplatiť všetci obyvatelia Turca.

Obávame sa možných dôsledkov ovládnutia vodárenskej spoločnosti súkromným vlastníkom, pre ktorého bude voda iba biznis. Práve Vaša vláda prišla s iniciatívou, ktorá významne zvýšila ochranu pitnej vody ako strategickej suroviny. Máme na pamäti aj množstvo Vašich vyjadrení odmietajúcich privatizáciu kvôli strate vplyvu občanov nad správou a kontrolou spoločného strategického majetku.

Preto Vás my, dolupodpísaní občania turčianskych obcí a miest, týmto otvoreným listom žiadame:

– aby vláda Slovenskej republiky predložila do Národnej rady Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní novelu Exekučného poriadku, ktorou sa znemožní exekúcia akcionárskej účasti samospráv vo vodárenských firmách. Voda je strategickou surovinou Slovenskej republiky a jej zdroje a toky sú podľa ústavy vlastníctvom Slovenskej republiky. Sme presvedčení, že si zaslúžia ostať pod kontrolou občanov Slovenskej republiky prostredníctvom ich volených zástupcov,

– aby vláda Slovenskej republiky venovala problémom samosprávy rovnakú pozornosť bez ohľadu na to, z ktorej politickej strany sú jej demokraticky zvolení predstavitelia. Rozhodovanie o svojich zástupcoch v samospráve je výsostným právom občanov každej obce či mesta. Všetci sme občanmi Slovenskej republiky s rovnakými právami a povinnosťami. Vláda Slovenskej republiky je povinná rešpektovať vôľu občanov, vyjadrenú v slobodných a demokratických voľbách do orgánov samospráv a pristupovať k všetkým samosprávam rovnako, bez ohľadu na stranícku príslušnosť ich predstaviteľov.

občania Slovenskej republiky, obyvatelia Turca

Petíciu môžete podpísať tu :

/ 68 Articles

Dalibor Steindl

One Comment

  1. Mgr Anita Kostolná

    Perfektný článok, ďakujeme, len, aby si to zobrali a konali vo veci Tí, ktorí by mali. Držíme si všetci martinčania palce a nech sa konečne dočkáme spravodlivosti.

    Reply

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).