Výstavný rok v galérií otvorí kresba

Značky: , , , , ,

Copy of vodrazka_mail-page-001 (3) (640x302)

Turčianska galéria v Martine aj v roku 2014 pripravila pre návštevníkov i odbornú verejnosť mnoho zaujímavých nielen výstav ale aj zaujímavých podujatí. V dozvuku 30. výročia vzniku galérie 27. 3. 2014 pokrstia knihu, ktorá mapuje uvedené obdobie a aktivity galérie. Najvýznamnejším podujatím bude istotne medzinárodná súťaž Bienále Fantázie 2014, pričom v termíne 15.5. – 29. 6. 2014 galéria okrem ocenených prác hlavne deťom ponúkne mnohé interaktívne zaujímavosti. Výstavami v roku 2014 chce zachytiť rôzne formy výtvarného umenia. Už 13. marca o 17.00 otvoria dve zaujímavé výstavy venované kresbe. Prvá výstava s názvom BOLO NEBOLO je venovaná tvorbe Jaroslava Vodrážku, ktorá je pripravená pri príležitosti 120. výročia narodenia a 30. výročia jeho smrti. Výstava je venovaná jeho tvorbe v období 1923 – 1939, kedy v Martine žil a 1956 – 1973, kedy ho navštevoval a výtvarne skúmal. Poetické, nežné a humorné ilustrácie predstavia Vodrážkových hrdinov a potešia jeho obdivovateľov.
Druhá výstava s názvom KRESBA Vám predstaví najlepšie práce s medzinárodného podujatia Bienále kresby Plzeň 2012. Zároveň sa predstaví 10 slovenských autorov, ktorí v rámci bienále vystavovali, z toho štyria získali aj ocenenia (V. Rónaiová, L. Jergušová – Vydarená, R. Podoba, R. Makar,)
Prvá výstava z tvorby Jaroslava Vodrážku potrvá do 20. apríla a druhá s názvom KRESBA do 4. mája 2014.
Na jeseň výstavy budú venované fotografii, konkrétne autorom Rudovi Sikorovi a Karolovi Kállayovi, ktorého tvorba sa v galérii bude prezentovať po prvýkrát. Určite zaujímavou výstavou bude i výstavný projekt 11 výtvarníčok s názvom Hranice duše dieťaťa a skupinová výstava autorov z Havířova. Priestor samozrejme dostanú i turčianski umelci, napr. v apríli si pripomenieme 100-storočnicu Ivana Šimku. Podľa riaditeľa Turčianskej galérie Ing. Ľubomíra Kraľovanského dlhodobý dôraz galéria bude klásť na výskum, pričom v roku 2014 bude zameraný na dielo Oľgy Krýslovej a Mikuláša Galandu. Už teraz sa v útrobách župného domu, kde galéria sídli, pripravujú zaujímavé projekty na rok 2015.

Terézia Závacká

Copy of pozvánka žilina_def_mail (3)-page-001 (640x640)

/ 175 Articles

Ján Farský

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).