Turčianska kultúra v nových priestoroch

Značky: , , , , ,

Kultúra nielen v Martine, ale aj v celom Turci sa koncom februára dočkala ďalšieho pozitívneho impulzu. V piatok 27. 2. počas slávnostného popoludnia  symbolicky otvorilo dvere nových – zrekonštruovaných priestorov  Turčianske kultúrne stredisko (TKS) v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja  (ŽSK). Predseda ŽSK Juraj Blanár spolu s riaditeľkou TKS Natašou Petrovou a viceprimátorom mesta Martin Imrichom Žigom prestrihnutím pásky slávnostne otvorili zrekonštruované priestory pôvodných administratívnych priestorov Turčianskej knižnice v Martine, ktoré zmenili „domicil“. Za fasádou novotou svietiaceho, takmer 100-ročného, domčeka na Divadelnej ulici 656/3 tak od spomínaného dňa oficiálne vznikol priestor na realizáciu tvorivých činov aj hodnotných kultúrnych a vzdelávacích podujatí. Treba pripomenúť, že Turčianske kultúrne stredisko v Martine aktívne podporuje rozvoj miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, stará sa o zachovávanie tradícií a organizuje kultúrne aj vzdelávacie aktivity. Turčanom, ale aj návštevníkom regiónu stredisko ponúka naozaj široké spektrum činností, pod jeho prajnými krídlami našli svoje pôsobisko záujemcovia o umelecké slovo, film aj fotografiu, výtvarníctvo aj rezbárstvo, divadlo, folklór, hudbu, rôzne tanečné štýly a ďalšie činnosti. Budova prešla komplexnou modernizáciou a rekonštrukciou interiéru a exteriéru, čím došlo k jej zatepleniu, výmene okien a dverí, obnove schodov, terasy, vybudovaniu nových  hygienických zariadení, úprave elektroinštalačných rozvodov a ďalším stavebným úpravám. Stavba bola realizovaná zo zdrojov Žilinskej župy v celkovej výške 121 346,80 €. Predseda ŽSK Juraj Blanár počas otvorenia odovzdal riaditeľke TKS  symbolický šek v hodnote 1 000 € a vyjadril presvedčenie, že tieto finančné prostriedky pomôžu pri  drobných úpravách potrebných na „dovybavenie“  nových priestorov  strediska.

„Prvou aktivitou, ktorú sme pre verejnosť v nových priestoroch pripravili, je tematická výstava diel členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov pod názvom Krajina Turca. Štúdio pôsobí pri TKS už od roku 1980 a za tie roky majú naši výtvarníci, rezbári a sochári za sebou už veľa úspešných výstav, ktoré sa stretli s pozitívnym ohlasom nielen laickej ale aj odbornej verejnosti. Verím, že táto výstava a diela na nej sprístupnené  prinesú kúsok radosti a harmónie do nášho uponáhľaného života“, uviedla vo svojom príhovore riaditeľka TKS Nataša Petrová. Zároveň dodala, že rekonštrukcia budovy vytvorila nielen dôstojné priestory na rozvíjanie činnosti strediska, ale  okrášlila aj martinskú pešiu zónu a vyslovila želanie,  aby sa vo vynovených priestoroch  pri návštevách ďalších kultúrnych a vzdelávacích podujatí všetci cítili príjemne.

 

Igor Válek

/ 2990 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).