Spojená evanjelická škola bola ocenená špeciálnou cenou za najaktívnejšiu školu

Tagged: , , , , , , ,

Spojená evanjelická škola pod vedením riaditeľa Mgr. Jozefa Sopoligu bola ocenená špeciálnou cenou za najaktívnejšiu školu v rámci programu „Enviromentálneho pilieru“ Stredoeurópskej skupiny pre integráciu (CEGI). Spojená evanjelická škola sa aktívne zapája do medzinárodných enviromentálnych a sociálnych programov, ktoré v rámci cezhraničnej spolupráce organizujú občianske združenia TRIANON z Českého Těšína a TRIANON SK.

Slávnostný akt v Evanjelickom kostole
Slávnostný akt v Evanjelickom kostole

Stredoeurópska skupina pre integráciu – CEGI združuje na území Česka, Poľska a Slovenska neziskové organizácie , ktoré sa vo svojej činnosti venujú integrácii hendikepovaných spoluobčanov do spoločnosti a environmentálnym aktivitám zameraným na ochranu životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja v stredoeurópskom priestore. CEGI každoročne udeľuje cenu subjektu, ktorý sa svojimi aktivitami významne pričinil o napĺňanie týchto cieľov.

Dalibor Steindl a Viliam Šuňal z CEGI odovzdávajú cenu riaditeľovi SEŠ Jozefovi Sopoligovi
Dalibor Steindl a Viliam Šuňal z CEGI odovzdávajú cenu riaditeľovi SEŠ Jozefovi Sopoligovi

ESŠ Martin v tomto roku v spolupráci s Nadáciou ZDRAVÁ TURČIANSKA ZÁHRADKA a slovenským i českým TRIANONOM spoluorganizovala veľmi úspešné Dni vody a slnka a ďalšie ekologické edukačné aktivity. Cenu si v priestoroch evanjelického kostola v Martine z rúk zástupcu TRIANON SK – Ing. Dalibora Steindla okrem vedenia školy prevzal aj pedagóg Mgr. Dušan Haško.  Obaja ako obyvatelia mesta Martin vyzdvihli skutočnosť, že medzinárodnú cenu v konkurencii zahraničných škôl získala práve martinská škola. Ocenení boli taktiež žiaci, ktorí sa zúčastnili medzinárodnej výtvarnej súťaže „Ekoplagát“. Po slávnostnom odovzdaní ocenení sa uskutočnilo pracovné rokovanie pod vedením predsedu OZ TRIANON Viliama Šuňala, ktorý ponúkol zástupcom SEŠ strategickú spoluprácu v kľúčových projektoch CEGI.

Mgr. Dušan Haško ocenil najmä študentov školy
Mgr. Dušan Haško ocenil najmä študentov školy

Red.

 

/ 3409 Articles

Red

One Comment

  1. Janka a kamoši

    Ďakujeme za krásnu cenu a sľubujeme, že nesklameme!

    Reply

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).