Rozvoj cestovného ruchu vo Veľkej Fatre

Tagged:

Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko usporiadala 15. Júla úvodný workshop k téme rozvoja cestovného ruchu vo Veľkej Fatre. Workshop bol zameraný na možnosti prepojenia regiónov, ktoré susedia v pohorí Veľkej Fatry a uskutočnil sa symbolicky na Kráľovej studni. Výzva na intenzívnejšiu spoluprácu padla hlavne na regióny Turca a Banskej Bystrice.
Na workshope padli rôzne návrhy, predovšetkým ale návrh na prepojenie regiónov oficiálnou cyklotrasou cez Gaderskú dolinu smerom na Kráľovu studňu a Banskú Bystricu.

Na workshope bolo podpísané memorandum o spolupráci
Na workshope bolo podpísané memorandum o spolupráci

Túto myšlienku prišli podporiť aj podpredseda parlamentu SR a primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar spolu s primátorom Banskej Bystrice Jánom Noskom. Obaja hostia podpísali memorandum o spolupráci a požiadali zástupcov oboch organizácií cestovného ruchu (OOCR Turiec-Kremnicko a OOCR Stredné Slovensko), aby zabezpečili návrhy na konkrétne prepojenie regiónov. Prisľúbili vecnú ako  aj legislatívnu podporu.

IMG_20160715_112100

K téme sa prišli vyjadriť aj zaujímavý hostia, predovšetkým Ing. Milan Boroš – generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody, Dušan Kováč z horského hotela Kráľova studňa a Ing. Eva Škutová zo sekcie značenia Slovenského Klubu Turistov.

foto: red.

oznam3

/ 3409 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).