Predstavujeme ranovzdelávacie centrum „Bystré deti“

Značky: , , , , ,

Ste rodičom dieťatka vo veku od 0 do 6 rokov a rozmýšľate nad vzdelávaním svojej ratolesti? Neviete v akom veku je vhodné začať a ako to celé zariadiť tak, aby ste svoje dieťatko vhodne stimulovali? Čo je podstatné stimulovať v akom období vývoja a aké pomôcky sú na to vhodné?

 Centrum BYSTRÉ DETI, ktoré sídli v priestoroch bývalého generálneho riaditeľstva ZŤS v Martine, sa venuje práve detičkám v tomto kritickom období, kedy sa v mozgu vytvárajú dôležité prepojenia. Centrum vo svojich príjemných priestoroch ponúka rôzne služby a kurzy, ktoré nabudia detičky štýlom  “múdreho” hrania. Všetky služby v centre majú za cieľ stimulovať a rozvíjať rôznorodé zručnosti dieťatka, jeho kognitívny vývoj, hrubú a jemnú motoriku. Ak chcete, aby Vaše dieťatko nabehlo na ten správny stimulačný a vzdelávací proces, pomôžeme Vám. Rodičia si u nás osvoja postupy správnej stimulácie, a to spôsobom, ktorý je radostný pre dieťatko aj pre rodiča.

DSC_0295

Centrum  ponúka   lekcie  progresívnej  metodiky  PlayWisely®  vyvinutej v spolupráci s NASA pre deti vo veku 0 až 5 rokov. Táto úžasná metodika využíva inovatívny prístup k ranému vzdelávaniu založený na hre. Ide o systém cvičení, ktorý kombinuje prácu so špeciálnymi obrázkami a stimuláciu motorických zručností. Je užitočný pri typicky sa vyvijajúcich deťoch rovnako ako aj u detí s problémami v oblasti neurologického vývoja. Skúsenosti, ktoré bábätko alebo malé dieťa získa v prvých rokoch života môžu zmeniť štruktúru jeho mozgu. PlayWisely® pracuje s inovatívnou metódou Smerovej orientácie, ktorá deťom pomáha “zapnúť a vyladiť” vrodené nástroje mozgu.

DSC_0171

V centre sa ďalej výborne darí adaptačným jasličkám, koré ponúkajú program “tri hodiny bez maminy”, kde sa detičky postupne pripravujú na režim v celodenných jasličkách alebo škôlkach. Vypĺňajú tak medzeru na trhu pre rodičov, ktorí chcú svoje detičky pripraviť na nástup do materskej školy a chcú tak urobiť postupne. Príjemná atmosféra, priestory s kvalitnými a edukatívnymi hračkami a vybavením, príjemný a profesionálny personál, to všetko sa podpisuje pod to, že detičky sa do centra vyslovene tešia. A tešia sa aj rodičia, že sa deti v čase ich absencie “múdro” hrajú.

Centrum ďalej ponúka možnosť prihlásiť staršie dieťa vo veku od 3,5 roka na celodenný krúžok angličtiny, ktorý je vedený v anglickom jazyku, pričom striedanie denných aktivít je zhodné s aktivitami v bežných škôlkach. Hlavná edukačná aktivita je vedená na základe metodiky Letterland, ktorá sa používa aj v škôlkach a školách v Anglicku, v Austrálii či USA. Vyučujúca, a zároveň majiteľka centra Bc. Renáta Rišianová, je jediná na Slovensku, ktorá absolvovala školenie priamo v Anglicku. Počas dňa sú zaradené aktivity obľúbenej Montessori metodiky, PlayWisely® a metodiky pravomozgového vzdelávania. Všetky používané metodiky sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú prostredie, v ktorom sa deti dokážu podvedome učiť, čím sa docieli optimálne vzdelávanie a stimulácia u detí.

DSC_0670

Novinkou centra je, že poskytuje kurzy angličtiny pre deti aj priamo v materských škôlkach. Ak si rodičia nemôžu dovoliť prihlásiť dieťa na takýto intenzívny krúžok angličtiny, ale radi by svoje dieťa v angličtine (či inom jazyku) podporovali, odporúčame vynikajúce softvérové programi Little Reader, Little Math a Little Musician, ktoré si môžete zakúpiť aj pre osobné použitie na našej stránke www.bystredeti.sk.

Centrum v budúcnosti plánuje poskytovať poobedné kurzy angličtiny pre deti, kurzy sociálno-emocionálnej výchovy pre deti MŠ a ZŠ (1. stupeň) priamo v škôlkach a školách, workshopy raného vzdelávania pre rodičov, lebo ako tvrdí zakladateľka metodiky PlayWisely® Patty Hannan: „Je rovnako dôležité podporovať vášeň pre učenie v rovnakej miere ako aj učenie samotné“. A tu je kľúčovou postavou vo svete dieťatka jeho rodič, resp. osoba, ktorá dieťatko do sveta vzdelávania vedie najintenzívnejšie.

Príďte sa na nás pozrieť. Pozývame Vás na otvorené hodiny zdarma, na ktoré sa môžete objednať cez Facebookovú stránku PlayWisely Martin a Žilina, telefonicky na 0948 000 567 alebo e-mailom info@bystredeti.sk

Tešíme sa na Vás.

 

Centrum BYSTRÉ DETI je ranovzdelávacie centrum so sídlom v Martine, ktoré bolo založené s cieľom poskytnúť detičkám raného veku a ich rodičom informácie, adekvátnu stimuláciu, motiváciu a priestor pre zdravý kognitívny a motorický rozvoj. Zakladateľka centra má dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi v predškolskom veku. Je odborne vyškolená v metodike PlayWisely® samotnou americkou zakladateľkou Patty Hannan. Absolvovala školenia v Montessori, v metodike Letterland, English is Fun, Pravomozgové vzdelávanie, Sociálno-emocionálna výchova a iné.

/ 2944 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).