Nové dokumenty v Archíve Matice slovenskej

Archív Matice slovenskej v Martine okrem preberania dokumentov z činnosti jednotlivých odborných pracovísk MS v Martine a v Bratislave a oblastných stredísk na Slovensku, záujmových a miestnych odborov MS získava archívne dokumenty aj z externého prostredia. Ponúknuté archívne dokumenty, resp. knižné alebo galerijné predmety od slovenských osobností, ktoré majú vzťah k slovenskému národu a k Matici slovenskej, Archív MS každoročne vyhodnocuje na zasadnutí akvizičnej komisie.

V Archíve MS v Martine takáto akvizičná komisia zasadala po roku opäť v pondelok 22. októbra 2012. Komisia zhodnotila návrh na prevzatie dokumentov, ktoré Archív MS spracoval a pripravil na posúdenie, a súčasne potvrdila prijatie dokumentov na uchovávanie v depote Archívu MS. Tohto roku v Archíve MS pribudnú štyri nové osobné fondy, a to dokumenty od krajanského pracovníka a publicistu z Nemecka Jána Géciho, od slovenského pedagóga a amatérskeho astronóma Františka Longauera, ďalej od Michala Eliáša, bývalého riaditeľa Pamätníka slovenskej literatúry a riaditeľa Archívu literatúry a umenia MS, a fotografické dokumenty osobností národného života z posledných dvadsiatich rokov od slovenského fotografa EduardaĎuďu. Okrem toho Archív MS sa obohatí aj o vzácne dokumenty (kópie), ktoré spresňujú počiatky činnosti Matice slovenskej z 19. stor., ide o dokumenty z viedenských archívov darované Milanom Ďuricom a o dokumenty z Turčianskej župy, ktoré uchováva Štátny archív v Bytči.

Ďalšie archívne dokumenty sa uložia do archívnych zbierok. K pamiatkovým predmetom bol zaradený členský odznak Zahraničnej MS Milana S. Ďuricu, k dokumentom o slovenskom živote v zahraničí kópia dokumentu o uzákonení zástavy Zahraničnej MS s návrhom predsedu ZMS Františka Fugu, ktorá je vlastne totožná so zástavou Slovenskej republiky, k zbierke fotografií boli priradené fotografie z pozostalostikultúrno-osvetového pracovníka, náboženského publicistu a evanjelického kňaza Ladislava Jurkoviča, k písomnostiam rôznej proveniencie kroniky čitateľských táborov učňovskej mládeže Eugena Meššu, k darom MS mapa drevených kostolov na východnom Slovensku a iné. Z výtvarných diel sa nám podarilo získať dva obrazy z rozhrania 19. a 20. stor., a to olejomaľbu s ľudovými motívmi maliara a spisovateľa Milana ThomkuMitrovskéhoSobotička, nedeľa, bodajs priletela, ktorá sa považovala v umeleckej verejnosti už za stratenú, a olejomaľbu maliara Karola Miloslava Lehotského s portrétom podnikateľa a národovca Jozefa Fábryho. V Slovenskom ústave v Clevelande je pripravený erb rodiny Bencúrovcov, ktorý pochádza z miesta pobytu Martina Kukučína v PuntaArenas v Južnej Amerike, ale vďaka našim slovenským priateľom v USA ho Matica slovenská dostala do daru.

 

ZDROJ: Matica slovenská

/ 319 Articles

HuT

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).